"Yaşamın konforu burada"

Kuruluşundan bugüne kadar birçok ilk’lerin öncüsü olmuş olan EPSA YALITIM, geçmişten gelen bilgi birikimi ve sektörel deneyimi ile oluşturduğu ‘KALİTE POLİTİKASI' nı, ekip çalışması ruhu ve ilişkilerde samimi, görevde ciddi yaklaşımı ile uygulamaktadır.

 

Kalite politikasının ana amacı; Kalite hedeflerine ulaşmak ve en üst düzeyde koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

 

Bu amaçla; EPSA YALITIM, sektöründe ulusal bazda etkin olmak, müşteri memnuniyetini arttırmak ve müşteri bağlılığını sağlamak amacı ile iyi ve hatasız hizmet üretecektir.

                                                                                                                                                                      

EPSA YALITIM olarak,

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve beklentilerini sağlamayı,

Zamanında ve doğru hizmet vermeyi,

Tüm kademe ve birimlerimizde uluslararası kalite yönetim sistemi kurallarına uymayı,

Her kademede tavizsiz firma içi eğitim politikalarını yürütmeyi,

Tam motivasyon ile ekip çalışmasını gerçekleştirmeyi, ekip ruhunu yaygınlaştırmayı,

Üretimimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın iş güvenliğini ve çalışma ortamını iyileştirmeyi,

Tüm proseslerimizi çevreye duyarlı olarak gerçekleştirmeyi,

Müşteri bağlılığı ve memnuniyetini sağlamayı,

Sürekli araştırma, geliştirme ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmayı,

 

 

TAAHHÜT EDERİZ.

                                                                                                          

                                                                                       ONAY

                                                                                                                           GENEL MÜDÜR